Har miljonprogrammet fått oförtjänt dåligt rykte? Om samhällsnyttan med upprustning av miljonprogrammet skall förverkligas – gäller det nog att skilja mellan vad som är fakta och sakliga argument respektive vad som främst är mediala (och politiska!) påfund? Vi måste kanske börja med att göra hönor av elefanter?

Sociala problem?

– Sociala problem förekommer säkert som påstås i en del av miljonprogrammets bostadsområden – liksom i en del andra fastigheter, kvarter eller bostadsområden(!). Detta innebär inte att alla boende är kriminella våldsverkare! Långt ifrån.

Det är inte OK att ca 25%(?) av sveriges befolkning skall behöva skämmas över sitt boende och sitt bostadsområde!

På Gamlegårdsskolan i Kristianstad har eleverna tillsammans med ABK och Regionmuseet arbetat för att framhäva fördelarna med sitt eget bostadsormåde: gamlegården från 1960-talet: http://abk.se/CM/general_archive.aspx?cmguid=dc333ab7-6eb4-483a-a1a1-ce1385fac282&cat=TOPICS

Barnen ”hjärtar” sitt Gamlegården! Ett trevligt och bra initiativ på många sätt. Tror att det är både kul och bra för barnen samt att det fyller en viktig social och historisk funktion. Hoppas därför att liknande projekt även genomförs på andra skolor t ex på Östermalm i Stockholm, i Västra Hamnen i Malmö eller i Hammarby Sjöstad! Även om barnen där inte behöver ”försvara” sitt boende gentemot omvärlden så kunde det fyllt en social funktion även där. Jag skulle också vara nyfiken på att jämföra detta med det från Gamlegårdskolan och liknande initiativ från t ex Rosengård i Malmö.

Personligen är jag övertygad om att sammanhållning och trivsel redan är bättre inom många miljonprogramsområden än i innerstaden – även om där också är trevligt att bo smiley

Obeprövade produktionsmetoder och för snabbt byggande?

– Ja, det må vara hänt med den tidens mått mätt, men inte särskilt obeprövat eller haftsigt byggt – i förhållande till dagens obeprövade byggande! Eller?

Dålig kvalitet och hög energianvändning?

– Delvis ja, men enligt egna farhågor och intervjuer i denna förstudie är inte heller det något de boende skall behöva skämmas över; så dåligt är det inte alls överlag och definitivt inte i jämförelse med många moderna bostäder med avancerade system för värme – och kyla (i Sverige!). Och efter trettio-fyrtio-femtio år kan det kanske vara dags att byta ut den plastiga köksinredningen ändå? Samt liksom i ännu äldre hus byta stammar, reparera eller lägga om tak och fasader samt bygga om och höja standarden i våtrum?

När det gäller energianvänding i allmännyttans bestånd går det bra att t ex fråga MKB i Malmö vilket av deras hus som drar mest energi – samt vilket århundrade detta hus är byggt på!

Enligt intervjuer i denna studie skall en god förvaltning ge de den mest kostnadseffektiva energiåtgärden: http://rotbloggen.rotai.se/#post4

Hållbara arbetsinstruktioner!

Oavsett hur bra eller dåligt ett område är finns det klart alltid möjligheter att förbättra. Även om trivsel sägas vara bra kan t ex tryggheten alltid förbättras. Återkommer till detta och mycket mer i kommande inlägg och rapport!

I detta projekt kan vi knappast ställa milljonprogrammets rykte tillrätta – däremot hoppas vi kunna få fram relevanta och sakliga uppgifter för att kunna fokusera på ”rätt” åtgärder och ”hållbara” arbetsinstruktion – för ombyggnadsåtgärder i såväl miljonprogrammets bestånd som i andra bestånd!

Välkommen med input!

Ju mer omvärlden, t ex verksamma i branschen, bidrar med synpunkter, förslag, erfarenheter och fakta till projektet – desto bättre underlag för våra kommande arbetsinstruktioner.

Ni har ett par veckor på er – sen skall förstudien rapporteras. Vilka arbeten tycker du behöver arbetsinstruktioner och arbetsberedningsunderlag?