Blog Image

ROTbloggen

Om ROTbloggen

ROTbloggen är skapad inom ramen för en studie om renovering och ombyggnad. Projektet genomförs av Malmö högskola på uppdrag av Sveriges Byggindustrier.

Planering är A och O

Exempel Posted on 2012-09-30 19:56

Planeringen av ett ombyggnadsprojekt är lika viktig som vid nyproduktion och kräver kanske ännu större noggrannhet och samtidigt mer flexibilitet och behov av tätare uppdateringar.

Allt beror på underlagen och hur väl kända de tekniska förutsättningarna är. Erfarenhet och kunskap om vilka faktorer som brukar kunna påverka projektet under dess gång är till stor hjälp för planeringen.



Utvändig logisitik

Logistik Posted on 2012-09-30 17:53

Det behövs utrymmen för upplag, bearbetning och tillverkning, avfall samt bodar, vilket kanske inte är det största problemet i just miljonprogramsområden där utemilljön kan vara väl tilltagen.

Det är nog de manuella momenten och ergonomin som är ett större problem:

För projekt med utvändiga arbeten, t ex fasad, tak och fönster används byggnadsställningar, arbetsplattformar och/eller andra anordningar för transport av arbetare, verktyg och material:

Genom att hantera så mycket som möjligt av arbetena och materialen utifrån minimeras störningarna för de boende.

Kostnaden för hyra och montage av byggnadsställning och lyftanordningar kan bli relativt hög och begränsas genom noggrann planering och val av för projektet lämpliga anordningar.

I möjligaste mån samordnas så många utvändiga arbeten som möjligt när väl en byggnadsställning är monterad.

Fler exempel på logistik:

Invändig logistik med hiss

Invändig logistik – utan hiss



Invändig logistik – utan hiss

Logistik Posted on 2012-09-30 17:16

Mellanförvaring i trapphuset:

Nedtransport av ”rivningsmassor”:

Mer om manuell logistik i detta inlägg: Ergonomi, ergonomi, ergonomi



Invändig logistik med hiss

Logistik Posted on 2012-09-30 17:08

Uppmärkning av lägenheter:

”Säcka-kärrorna” snyggt parkerade i trapphuset:

Inklädd hiss för transporter av material:

Verktygshantering:

The Master Plan:



Nytt badrum på 3 veckor

Exempel Posted on 2012-09-30 16:43

I ett av de ombyggnadsprojekten redogjordes för en traditionell och genomgripande renovering av badrum på max. 3 veckor.

Renovering
badrum på 2-3 veckor och ca 3 badrum åt gången:

Vecka 1:

 • Måndag
  – rivning
 • Tisdag
  och onsdag – gipsning
 • Torsdag
  – Karmar
 • Fredag
  – Flytning av golv
 • El
  och rör körs parallellt (måndag till torsdag):

Vecka 2:

 • Plattsättning

Vecka 3:

 • VVS-montage
  porslin, blandare mm.


Särskilda
förutsättningar enligt platschefen:

– Det är viktigt att ha ett team med hantverkare och UE som är fungerar väl ihop.

– ”Planering
är A och O!”

Det får inte dra ut på
tiden, t ex slår en strejk, som VVS-strejken i år, hårt mot projektets tidplan
och hyresgästerna blir lidande.

Kontrollplanen: