Nedan följer en lista över arbetsinstruktioner som jag efter
denna förstudie bedömer som lämpliga att ta fram och även som användbara i utbildningsammanhang:

 • Utvändig
  logistik (1st AI)
 • Fasadställning,
  inkl ställningstyp och tillhörande transportlösningar (1st AI, ev fler)
 • Statusinventering
  fasad och tak, inkl olika förutsättningar för olika år och
  byggnadstekniker (1st AI)
 • Fönsterbyten
  (1st AI)
 • Tilläggsisolering,
  inkl olika förutsättningar och ytterväggskonstruktioner (1st AI, ev fler)
 • Renovering
  av utfackningsvägg och/eller fasad (1st AI)
 • Omläggning
  av tak och reparation av skadat underlagstak (1st AI)
 • Tilläggsisolering
  vind (1st AI)
 • Tilläggsisolering
  tak (1st AI)
 • Väderskydd
  (ställningsbyggnad) (1st AI)

För oss gäller det att hitta lämpliga objekt och exempel att
studera. I något fall kan det bli aktuellt att ta fram flera olika AI och
metoder. Jag föreslår att vi börjar med ovanstående ca 11at arbetsinstruktioner
(AI) och ser vart det bär oss…

I vanlig ordning
föreslår jag att arbetsinstruktionerna tar upp:

 • Hänsyn
  till byggnadsår och tekniska förutsättningar
 • Logistik
 • Arbetsmiljö
  och säkerhet
 • Hänsyn
  till boende och pågående verksamheter i byggnad
 • Rivningsmoment
  (ev länk till rivningsAI)
 • Metodbeskrivningar
 • Särskild
  fokus på detaljutföranden och riskkonstruktioner, t ex risker för otätheter
  och köldbryggor
 • Kontrollplan
 • Koppling/Länk
  till andra AI, t ex Asbest och PCB.