I projekteringen av ombyggnader kan
det vara problematiskt att:

 • anpassa
  till moderna krav och regler i äldre byggnader.
 • bevara
  en god byggnadsfysik efter t ex tilläggsisolering, tätningsarbeten och
  förändringar i ventilationen.

Intervjuade entreprenörer föreslog att kunskapen om äldre
hus och byggnadstekniker bör vara bättre bland ombyggnadsprojektörer och att projektörerna
bör göra bättre inventeringar på plats innan handlingar upprättas t ex:

 • avseende
  för mätningar och statusinventeringar så att entreprenören kan lämna bättre
  prisuppgift och
 • inför
  upprättande av håltagningsritningar så att dessa stämmer med verkliga
  förutsättningar.

Fler förslag eller synpunkter på projekteringen vid eller upphandling av ombyggnader?