Förstudien är i full gång och tack vare engagerade personer inom de företag som medverkar börjar pusselbitarna ta form. Nu gäller det ”bara” att sätta ihop detta ROT-pussel på ett smart sätt.

Först skall vi definiera förutsättningarna och eventuella problem kring ROT-jobb i bl a Miljonprogrammets bestånd. En sak står redan klar:

– ROT-arbeten handlar nästan mer om organisation, struktur, kommunikation och hänsyn(!) än om de byggnadstekniska lösningarna!

Första projektet i studien är en ombyggnad för Helsingborgshem (Skanska):

Fortsättning och mer detaljerad information följer smiley