Inget ombyggnadsprojekt är det andra likt och det är definitivt fler faktorer att ta hänsyn till än vid ett nybyggnadsprojekt.

Det stora dilemmat i ombyggnadsprojekt tycks vara att lösa logistiken med hänsyn till:

– Olika arbetsmoment och yrkeskompetenser

Det gäller att arbetet flyter på, att de yrkeskategorier och underentreprenörer som tillsammans skall renovera en lägenhet är väl ”synkade” så att allt funkar och blir klart i tid och störningen för hyresgästen så liten som möjligt.

Ett ”problem” som på talats i intervjuerna är när flera personer skall in i en ´bebodd lägenhet och jobba var och en med mindre omfattande arbeten. Hade en och samma person kunnat jobba mindre ”nischat” och istället själv fått/kunnat utföra en del kringarbeten själv, t ex bättringsmåla, sätta lister eller skruva upp uttag efter sitt eget arbete, då hade störningen och intrånget i hyresgästens liv och boende bergänsats.

– Materialhantering

Möjligheten att lägga upp material på plats samt att transportera dessa på ett ergonomiskt och smidigt sätt är ofta betydligt mer begränsat vid ombyggnad än vid nybyggnad. Utrymme för transporthjälpmedel, säkerhet för boende är aspekter som påverkar.

– Hälsa och säkerhet

Vid ombyggnadsprojekt är bl a rivningsarbeten riskmoment. Det krävs vid ombyggnadsprojket överhuvudtaget noggrann planering för att säkra arbetsmiljön såväl för byggföretagets anställda och underentreprenörer som för boende och/eller anställda i pågående verksamhet – och deras kunder!

– Brukare och pågående verksamheter

Pågående verksamhet och kvarboende verkar vara det knivigaste situationen att lösa både för byggherre och ”ombyggare”. Det handlar inte bara om att förebygga olycksrisk och ohälsa utan att minimera all störning och intrång i boende eller i pågående verksamhet. Även de boende har jobb de skall orka sköta. Pågående verksamhet har ju också kunder (som de antagligen vill behålla) samt lönsamhetskrav – de också!

Det värsta av allt är att allt ovan hänger ihop – en kvalificerad ”ombyggare” måste vara bra på att allt – inte minst på att hantera människor med respekt.

De beställare och byggare som hittills intervjuats verkar eniga om att ett ombyggnadsprojekt utan kvarboende eller pågåebnde verksamhet har betydligt bättre förutsätttningar att genomföras!

Effektivitetsperspektivet

Frågan är då vid vilken omfattning av arbetena det blir mer lönsamt för byggherre och för hyresgästerna(!) att faktiskt tömma ”bygget” och ordna provisorikt boende/lokaler för hyresgäster.

Finns det någon som tittat på detta: Effektivare (och kortare?) ombyggnadsprocess kontra alternativa hyreskostnader ?

Välkommen med synpunkter och förslag!

Finns det någon i detta avlånga land (eller i annat land – med begripligt språk smiley ) tagit fram exempel på logistiklösningar vid ombyggnader. Vi tar i så fall gärna del av detta, om vi får… ?

Ett syfte är att se om det t ex går att skapa arbetsinstruktioner eller andra praktiska vägledningar för planering och genomförande av logistiken för material, maskiner och människor!