Kraven på energieffektivisering är höga. Ett aber i debatten kring bl a miljonprogrammet är effektiviteten och inbesparingen av en energiinvestering.

Under ett samtal med en person på ett kommunalt fastighetsbolag idag stötte jag på uttrycket ”att skörda lågt hängande frukt”.

Innebörd:

Att genom omfattande investeringar förbättra energieffektivitten i ett fastighetsbestånd är att skörda ”högre hängande frukt”.

Inom fastighetsförvaltning kan man komma långt i sin effektivisering av energianvändning ”bara” genom att ta hand om ”den lågt hängande frukten”.

Här syftas på de energibesparingarna som kan utföras genom en god fastighetsförvaltning, med väl skött drift- och underhåll, nogranna injusteringar och samarbete med hyregäster. Vilket inte blir lika kostsamt men kan ge väl så goda resultat i form av energibesparingar och minskade utgifter!

Om ”lågt hängande frukter” och exempel på hur ”enkelt” dessa plockas ner genom en s k god fastighetsförvaltning kan läsas om i denna artikel: ”Energitjuvar och åtgärder – Helsingborgshem”.

Det ena kanske inte utesluter det andra – men om energibesparingen skall bli optimal bör man nog ha god koll på driften!

”Högt hängande frukt” plockas ner i ROT-projekten

Det är först sedan ”basic” energiåtgärder utförts inom ramen för förvaltning, drift och underhåll – som vi kommer in med vårt projekt. När det är dags att skörda högre hängande frukt!

Med förhoppning om att fastighetsförvaltarna har koll på driften och energiåtgärderna där, skall vi i vår studie fokusera på de energiåtgärder och andra åtgärder som görs i klimatskal och installationssystem och som faller inom ramen för ROT-projekten.