En bra kommunikation skapar trygghet!

Kommunikation är viktigt i alla byggprojekt. I ombyggnader med kvarboende förekommer (eller bör förekomma) en kommunikation även med hyresgästerna.

De boende behöver för sin egen planering veta:

– vad som skall göras,

– när det skall göras samt

– vad som förväntas av dem som hyresgäster.

Med andra ord skall hyresgästerna som dessutom är slutkunder i projekt visas stor hänsyn och respekt och kunna känna sig trygga genom hela projektet.

Samme platschef som satt att planeringen är A och O i ombyggnadsprojekt – påtalade också vikten av att se till ”att ha” yrkesarbetare som både är ”hela och rena” och har god social förmåga!

Å andra sidan får yrkesarbetarna inte vara för trevliga och säga för mycket om projektet utan vid frågor hänvisa till aktuell information via platschef eller ansvariga inom beställarens organisation. Detta för att undvika missuppfattningar och problem – inte minst för beställaren som måste bemöta t ex:

Ja, men han sa… grannen hade fått de och de…”osv

Ett exempel på på information uppsatt på hyresgästernas anslagstavla i trapphus/entréer, upphittat i Kristianstad:

InformationsAi?

Jag är övertygad om att exempel oich förslag till informationsstrategier just i ROT-projekt med kvarboende, eller med pågående verksamheter, kan vara till hjälp både för beställare och entreprenörer. Säkert uppskattat bland slutkunderna också smiley

Frågor att ställa sig är:

– Vad skall informeras, till vem och när.

– Hur informationen bör utformas