Vem har ansvar för rivningsarbetena?

Vid ombyggnader förekommer mer eller mindre omfattande rivnings- eller demonteringsmoment. Vem gör dom jobben?

Jag har försökt ta reda på hur det ligger till här och vad som gäller…

Jag har utgått ifrån att mindre demonteringsarbeten utförs av respektive yrkeskategori på plats. Samtidigt har jag fått lära mig i förstudien att fackliga förutsättningar medför att det inte går att göra ”någon annans” jobb hur som helst!

Å andra sidan finns inget krav på yrkesbevis för rivningarbetare. Inte ännu, men det är på gång! Då innebär detta väl att rivningsarbetet inte är öronmärkt och tillhör ”någon annan”? I så fall bör ”vem som helst” utföra rivningsarbeten, dvs utan fackliga hinder?

Nu har jag också fått lära mig att vanliga yrkesarbetare kostar mer i timmen än grovarbetare. Inte helt överraskande kanske…

Omfattande rivningsarbeten vid ombyggnad utförs därför (enligt min pålitliga källa inom rivnings- och saneringsbranschen) hellre och om möjligt av inhyrda firmor eller inhyrda arbetare.

Sanering utförs också av specialiserade firmor som har personal med specialutbildning och vissa med yrkesutbilding, t ex inom fogteknik. Inte lika billigt, men nödvändigt!

RivningsAi?

Oavsett vem som utför rivningen – och varför – finns det självklart anledning att titta på möjligheten att ta fram särskilda arbetsinstruktioner för rivningsarbeten.

Vid rivning förekommer både hälso- och säkerhetsrisker, dessutom skall rivningmaterialet omhändertas på ett betryggande sätt.

En rivningsAI bör ta upp alla aspekter och åtgärder t ex :

– stabilisera byggnad,

– metoder och hjälpmedel för rivning, demontering och håltagning

– undvika spridning av buller och damm,

– uppmärksamhet på farliga ämnen samt

– logistik och hantering av avfall.

När parterna kommit överrens om kriterierna för yrkesbevis för rivare då kan förhoppningsvis dessa rivningsAI också utgöra underlag vid utbildning och validering av kvalificerade rivningsarbetare!