ROT-avdraget infördes för privatpersoner som annars inte hade rätt att dra av sina kostnader för renovering i den egna bostaden. Syftet var bl a att motverka svartjobb.

I en av mina intervjuer med företrädare för fastighetsbranschen beskrevs avsaknaden av ROT-bidrag för fastighetsbolag som ett av problemen.

Jag frågade då om de inte redan har möjlighet att dra av sina omkostnader och även moms.

Jag fick en förklaring på detta som jag inte förstod och har sedan dess varit fortsatt konfunderad kring varför professionella fastighetsföretag också behöver ROT-avdrag.

Nu när jag skall sammanställa förstudien har jag haft problem att finna ut hur (och kanske framförallt om) jag bör hantera argumentet kring ROT-avdrag. Visste inte hur jag skulle bemöta och motivera någon form av ställningstagande.

Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier räddade situation idag via sitt blogginlägg kring just denna ROT-fråga. Tack och lov bekräftar Björn W. i sin blogg att mina egna tankegångar och frågeställningar inte var helt uppåt väggarna, trots allt.

smiley Jag är alltså någorlunda vid mina sinnens fulla bruk, vilket är skönt att veta – och ROT-avdraget är till för konsumentmarknaden!

Med detta ville jag hänvisa till Byggindustribloggen: Se Problemet av Björn Wellhagen. Björn skriver bl a:

”Den frågeställning som bör ställas gäller istället hur det komma sig att en del av bostadsbeståndet har hamnat i en situation med eftersatt underhåll? ”

I och med detta – anser jag mig ha hanterat frågan kring ROT-avdrag för detta projekt. Jag lämnar tillbaka ROT-avdraget till debattörerna.

Vem som får ROT-avdrag är ju inget som direkt påverkar utformning av våra arbetsinstruktioner. Någon gång måste ju jobbet ändå göras!