Olagliga och felaktiga elinstallationer kan leda till bränder

Just nu driver Elsäkerhetsverket ett projekt som skall kartlägga brandfarliga elinstallationer i byggnader.

Att Elsäkerhetsverket måste kartlägga status för elinstallationer i byggnader är väl ett tecken på att ingen har riktigt koll? Att det idag är först efter brand uppstått som man upptäcker eller kan misstänka att det förelegat ett elfel… men då är bevisen ofta uppbrunna!

Exempel på brandrisker

Risker vid renoverar en gammal fastighet är dolda installationer och att t ex koppla ihop gamla elledningar, isolerade med gummi och tjärpapp, med nya elledningar.

Elsäkerhetsverket nämner och de många ”hemmafixare” som själva renoverar sin hus. (Elsäkerhetsverket nämner däremot inte de hemmafixare som drar sina kablar i lägenheter! )

En annan riskfaktor för brand är fel i elprodukter t ex lysrörsarmaturer och diskmaskiner, som visat sig vara en ökande brandkälla..

Och så här kan det se ut (när branden är släckt…) efter att någon slagit en spik i befintlig elrör. BILDLÄNK

Läs mer: Elsäkerhetsverket

Förebyggande inventering

Inventering av risker i elinstallationer och inkopplade elprodukter bör kanske vara något som både fastighetsförvaltare och ”ombyggnadstekniker” bör vara bra på att hantera (eller handla upp)?

Skulle någon ha nytta att att vi ta ta fram en ELAi med checklista för inventering samt åtgärder?