Kompetens för yrkesarbetare inom ombyggnad uttrycktes så här i studien:

”Det skiljer så passa mycket mellan nybyggnad och ombyggnad
att det inte går att bara ta en med nybyggnadserfarenhet utan att introducera
denne i vad som gäller specifikt för ombyggnader.”

Särskilda åtgärder och hänsyn som inte behövs vid nyproduktion kan vara:

– att gå in och skydda golv
etc innan åtgärd,

– att kunna kommunicera väl med hyresgäster utan att säga
”för mycket”.

Det är viktigt att ha ett tema med hantverkare och UE som är välfungerande ihop.

Sammanfattning av
kompetensbehov vid ombyggnad:

Mjuka faktorer:

 • social
  kompetens,
 • samarbetsförmåga
 • flexibilitet
 • uppförande och uppsyn

Sakkunskap som både konsulter och entreprenörer bör ha tillgång till:

 • Kunskap
  om äldre hus, material och byggteknik mm
 • Kunskap
  om miljöstörande material såsom asbest och PCB (även om en miljöinventering
  bör vara gjord i förväg – före anbud)

Jaha, då har vi hela målbeskrivningen för ombyggnadsarbetare färdig – nästan smiley