I denna blogg har kompetensbehovet vid ombyggnadsrabeten påpekats att antal gånger känns det som. Samtidigt är hela förstudien baserad på vad väl kvalificerade ombyggare och beställare kan, vet och tycker. Samtliga delatgare i studien har själva stor erfarenhet. Det finns alltså kompetens.

Problemet som jag kan se det har varit att de intervjuade har överlag varit så duktiga på just ombyggnader att de inte själv ser ”unikheten” i sin egen kompetens. Det mesta är självklarheter för många av dem. Många av ”problemen” vid ombyggnader beskriver de själva inte som några större problem eftersom dom kan det här – de har rutiner och har varit med förr!

Så vad är då problemet?

Den som frågar mig får svaret:

”Problemet med ombyggnadskompetens verkar vara att de som är duktiga har lärt sig genom egen erfarenhet. Det finns dock ingen direkt erfarenhetsåterföring som underlag till utbildning eller någon kunskapsbas för ombyggare.

Det verkar vara så att alla som skall bli duktiga inom ombyggnad måste gå samma långa väg samt att det är svårt för branschen att hitta nya personal med lämplig bakgrund.”

Detta skulle alltså kunna vara ett problem (för branschen, för affärerna och för kvaliten i projekten) – men ett problem som enligt min mening bör vara ganska enkelt att åtgärda! Läs detta: Teorin finns också klar

Kompetensen finns ju – i huvudet på dem som varit med förr! Det gäller bara att ”dra ut en kopia” på den… smiley