Ett av de mest konkreta tipsen jag fått i studien kommer från en platschef:

”Det
viktigt att ta fram instruktioner som rör mer kostsamma och kritiska moment och utföranden.

Detta kan vara
sådant som ligger dolda i konstruktionen men har en viktig funktion t ex i
byggnadens fukt eller klimatskydd, t ex:

  • Tak, fasad, bad
  • Tätskikt
  • Fönster tätning
  • Plåttäckning

Dolda konstruktioner som dessutom svårt och
dyrt att åtgärda om det blir fel!

Tack för tipset, Kjell! smiley Detta skall vi försöka ta fasta på!

Metodbeskrivningarna i ROTAi bör särskilt beskriva riskkonstruktioner såsom köldbryggor, fuktskydd och dolda konstruktioner. Det låter som en plan och jag hoppas inte ha lovat för mycket nu, Mats…