Mycket byggnadshistoria finns dokumenterat, t ex i gamla läroböcker, och kartlagt i nyare verk.

Min poäng är att visa på den kunskapsunderlag som finns tillgänglig idag. Ingen behöver därför uppfinna hjulet för att höja ombyggnadskompetensen i branschen!

För att göra en lång redogörelse kort hänvisar jag nedan till egna sammanställningar (på Byggipedia) över tillgänglig kunskap kring äldre hus och byggnadstekniker samt till ett par böcker jag inte fått med i dessa inlägg.

Det lär också komma en ny bok om VVS-installationer i gamla byggnader nu i höst. Elsäkerhetsverket ställer samman en del material och kunskaper relaterad till befintlig bebyggelse.

Det finns säkert ännu mer fakta att hämta in som kunskapsunderlag för blivande ombyggnadsarbetare/tekniker och konsulter som vill kunna nå´t smiley

Länkar till en del av behövd kunskap:

Så byggdes husen

Byggmaterial på 1900-talet

Miljöstörande material i rivningsavfall

Farliga material i hus

VVS-teknikens historia

Vård av byggnadshistorien med massor av kunskapslänkar

Kurs i tegelbyggnad Anno 1940

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av befintliga flerfamiljshus

Sanering av mögeslskador

Alltså denna kunskap och mycket mer finns dokumenterat redan och nu återstår att dokumentera ombyggnadsprocessen – och olika ROT-metoder!