Åtgärder i byggnaders ventilationssystem bedöms komma stort i hela bebyggelsen till följd av ökade energisparkrav.

Jag bedömer i nuläget att det kan vara rimligt att ta fram:

– en arbetsinstruktioner kring åtgärderna i befintlig byggnad och tilluftssystem samt exempel på ventilationslösningar i befintlig bebyggelse

– en AI kring nyinstalltion av fläkt och VVX, ev, rivning och demontering, rördragning där gamla frånluftssystremet kopplas till VVX.

Läs mer: Ventilation och VVX

Om det bedöms som relevant kan åtgärderna delas upp på flera AI – beroende på vilken typ av arbete eller byggdel som ingår.

Viktigt att synka olika åtgärder:

När det gäller åtgärder i befintlig byggnad t ex tätning av tilluft via yttervägg eller fönster bör kanske arbetsinstruktionerna också ta upp kopplingar och samordning med andra byggnadsåtgärder, t ex att ev nya fönster köps in utan luftning osv.