Jag har inte tittat specifikt på elarbeten i ombyggnadsprojekt, bara kunnat konstatera att det springer minst en elektriker och drar om kablar mm i de flesta ombyggnadsprojekt.

Elektrikerns arbete i samband med renovering av badrum och energiåtgärder mm är en anledning att ta fram särskilda ElAi som beskriver:

– Elarbeten vid olika ombyggnadsåtgärder

– Provisorisk el

– Metoder för omdragning, flyttning eller nyinstallation av mätare mm

– Samordning med övriga arbeten

– ELSÄKERHET för alla på bygget inkl kvarboende!!!

Hur många och vilka ElAi som är relevant att ta fram vet jag inte i nuläget, men jag föreslår att ta fram en ElAi för badrumsrenovering – till att börja med!