Renovering av badrum och stambyten är skilda åtgärder men utförs ofta samtidigt i ombyggnadsprojekt därför tar jag också upp dessa samtidigt och föreslår följande arbetsinstruktioner:

I kategorin installationer:

– 1-2 AI för traditionell renovering och stambyte (ev. en seperat AI för rivning och håltagning)

– 1 AI för nyinstallation av rördragning i kassetter

– 1 AI för relining

I kategorin bygg:

– 1 AI för renovering av ytskit, inredning och faciliteter i badrum, t ex ändring av planlösning, byte från bad till dusch etc

– 1 AI för sanering av eventuella fuktskador

– 1 AI för Adderametoden eller motsvarande

I teorin skulle varje enskilt projekt kunna skapa sin egen ”cocktail av åtgärder” baserat på delar ur de olika metoderna som kategoriserats ovan, t ex nya rör installeras och gamla lämnas, gamla rör rivs ut helt och hållet, utanpåliggande rör dras eller rör dras i dolda konstruktioner, rör dras i kassett medan stammar ligger i dold konstruktion osv osv.

Strukturen och fördelning mellan flera arbetsinstruktioner är något som bör växa fram under huvudstudie- i syfte att göra arbetsinstruktionerna för åtgärder i bad och satmmar så användarvänliga och flexibla som möjligt.

Kopplingar till rivningsAI samt AI om asbest respektive legionella görs.