Jag föreslår att ta fram följande RivningsAI:

Rivning/demontering inredning och sakvaror, bl a kök och innerväggar (1- 2 st AI, eller fler)

Rivning/demontering el respektive VVS (2 st AI, eller fler)

Rivning ytksikt och stomkomplettering (antal =?)

Rivning och håltagning – stomme (antal = x st)

Utvändig rivning fasad och tak (antal 1-2 st AI

Arbestinstruktionerna för rivning/demontering beskriver olika lämpliga metoder och utföranden samt logistik och arbetarskydd.

OBS!

Viktigt att RivningsAI också behandlar miljö- och hälsofarliga material och att koppla/länka saneingsmomenten till AI för respektive ämnen/material.