Relining verkar omdiskuterat men det är svårt att få en klar
bild över metodens potential och eventuella nackdelar. Själv hittade jag ändå en massa information kring just reliningens fördelar när jag googlade metoder för stambyten.

Fredrik på
ROT-partner
(som också deltagit i vår förstudie) bloggade att relining visserligen är en renovering- och underhållsåtgärd – men det är inte ett stambyte!

I
egenskap av administratör för byggipedia.se har jag tidigare fått frågor från
boende i relining-projekt
ang reliningens toxisitet mm. I det aktuella fallet hade
flera i hushållet (barn och vuxna) som lider av astma/allergier reagerat
även långt efter åtgärden slutförts. Tydligen skulle de ämne som avges och luktar inte vara lättflyktigt utan ”tungt”vilket medförde svårighet att lufta ut bli av med
ångorna på kort sikt?

Det enda mer konkreta jag själv hittat är denna rapport från Sahlgrenska kring hälsoriskerna kring relining med epoxi. I rapporten finns också rekommendationer och försiktighetsmått för fastighetsägare att vidta i samband med relining. Information till boende och särskild hänsyn till boende med redan förvärvad allergi är väl det som påtalas i rapporten.

Att
relining kan vara ett väl övervägt och ekonimskt alternativ till stambyten tvivlar inte jag
på – tvärtom!

Den lilla research jag själv gjort indikerar att relining kräver
kunskap och precsion. Det kan även förekomma svårigheter i övergångar, grenrör och nya
anslutningar mellan relinade rör
och konventionella rör. Ett företag marknadsför idag vad de själva anger vara ”världens första standardlösning” för dessa anslutningar.

Vad som är bra eller dåligt är inte upp till oss att avgöra – vi beskriver ”bara” metoderna som efterfrågas:

Med anledning av de många funderingarna och frågorna – samt inte minst avsaknaden av ”standardlösningar” – kan det vara på sin plats att studera närmare och dokumentera exempel på utföranden. Jag föreslår 1 st (eller fler?) arbetsinstruktion kring just relining:

– allmänna
förutsättning för att använda metoden vid ombyggnad (och underhåll)


metodbeskrivning och detaljutföranden

– arbetsberedning och samordning med andra arbeten i projekt


arbetarskydd och hälsosaspekter

– hantering av kvarboende (som ju ofta är ett argument för att välja just relining!)

Branschorganisationen brif som förhoppningsvis kan hjälpa oss med detta smiley beskriver relining så här:

Relining är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder att renovera rör och ledningar:

Bild: Brif.se – översikt metoder