Åtgärd: t ex Fasadrenovering med tilläggsisolering

Särskilda förutsättningar, t ex:

 • Byggnadsår
  och ombyggnadsår
 • Byggnadsteknik
  och material
 • => Vilka hänsyn bör tas vid åtgärd och vad bör
  kontrolleras i särskilt i förväg

Rivning och håltagning (i förekommande fall), ev med
hänvisning till RivningsAI-fasad)

Metodbeskrivning inkl

 • Förberedelser,
  beräkningar, och planering för ställningar
 • Logistik
  och hjälpmedel
 • Arbetsgången
  och detaljutföranden för bl a riskkonstruktioner – fördelat på delaktiga
  yrkeskategorier respektive UE
 • Riskmoment
 • Skyddsåtgärder
 • Hantering
  av kvarboende, bl a information och säkerhetsåtgärder
 • Kontrollplan

Kommentar: Som redan konstaterats
i förstudien talas det just nu mycket om upprustning av miljonprogramsområden. I
denna studie har de flesta pågående projekt byggts under 1950-talet, där det
också pågår standardhöjning och modernisering.

Ett annat exempel är
de hus byggda eller renoverade under 1980-talet som förutom löpande
underhållsåtgärder nu anses behöva byta ut en del material, ur hållbarhets eller energiperspektiv, t ex fönster i plast eller virke av sämre
kvalitet och hållbarhet.

Vad vi inte talat om i
detta projekt är de omfattande renoveringsåtgärder av fasader som byggts under
senare år och som går under benämningen garantiåtgärder. Inga vanliga ROT-jobb ur
juridisk perspektiv, men i övrigt i stort sett liknande förutsättningar avseende
planering, genomförande och säkerhet och mindre nöjda ”kvarboende”
(ofta bostadsrättsköpare).

Med andra ord:

 1. De
  flesta hus kommer förr eller senare att behöva genomgå någon form utav
  renovering.
 2. Arbetsinstruktionerna
  blir mer användbara om de inte hängs upp på ROT-jobb i delar av
  bebyggelsen t ex enbart miljonprogrammet.
 3. Det
  viktiga är att se till att de blir flexibla, anpassningsbara och kan
  kompletteras med nya metoder och faktaunderlag i takt med nya erfarenheter
  och nyvunnen kunskap.

Detta anser jag kunna
göras genom att ”fragmentera” innehållet (eller åtminstone förbereda
upplägget för denna möjlighet). Webbtekniskt föreslår jag att använda
programspåket php kopplat till databas för innehållet.

Att dela upp och
kategorisera innehållet i
arbetsinstruktionerna gör det inte bara mer flexibelt. Det innebär att
eventuella ändringar i ”gemensam information” enklare kan uppdateras
– på ett ställe.