Stockholms Byggmästareförening har tagit fram denna broschyr med information och checklista inför ombyggnad och stambyten:

Den är avsett för Bostadsrättsföreningar, men det finns säkert fler som kan ha glädje av den. Inte minst när det gäller ”Spelet om pengarna” – en pedagogisk framställning av processen.

Länk: Stambyte, ombyggnad och renovering

Reservation för att jag inte vet hur gammal broschyren är och om alla fakta och regler är tillämpliga idag. Processen och de flesta av tipsen är säkert gångbara (tidlösa).

Kolla alltid upp regelverk, bl a PBL och Allmänna Bestämmelser och föreskrifter, innan du använder sån´t du hittar på internet 🙂