I Kristianstad pågår sedan en tid en upprustning av ett kvarter i centrum (Rådhuskvarteret). Vi som besökt staden i år har haft äran att få sett denna spektakulära ”ombyggnad” på nära håll.

Naturligtvis hade jag ingen kamera till hands just då…. Ni får därför nöja er med bilderna i Byggvärlden och från Kristianstad kommun via Flikr

Vill du veta mer om denna ”ombyggnad” och den kulturhistoriska bakgrunden?

Kristianstad kommun informerar på hemsidan.

– För ställningsbyggarna i synnerhet har nog denna utmaning både varit en en fjäder i hatten och en kassako? Läs mer på Haki.

– Bilder och åsikter finns på bloggen Nätverket Kristianstad – För att vi älskar Kristianstad om ombyggnaden. De verkar i alla fall inte tycka att det handlar om en försköning – snarare om förvanskning?

Byggnadsvårdsföreningens ”Gula listan” över hotade miljöer sände ut ett nödrop 2011 kring den aktuella ”ombyggnaden”. I november samma år, när rivningen påbörjades, mer eller mindre ”dödförklarade” Byggnadsvårdsföreningen kvarteret genom att ge det statuts ”rivet”.

Ja, så kan det gå… Ombyggnader upprör känslor!

Kan vi på ROTAi lära oss något av detta?

– Rent tekniskt är det kanske ett projekt att ta tillvara erfarenhet ifrån?

– Kulturhistoriskt är det kanske inget flaggskeppp precis, men väl ett exempel på hur delar/detaljer skulle kunna bevaras.

– En viktig utmaning i ombyggnadsprojekt (och alla andra projekt) kan vara att föra dialog med olika intressenter och så gott det går bemöta och hantera olika intressen!

Vi kanske också måste lära oss vem som faktiskt ”äger” stadsmiljön?

Inte alla projekt berör så många människor som denna ”ombyggnad”/rivning av kulturhistoriska värden i Kristianstad.

Det är ändå alltid på sin plats att fundera över vem som äger sta´n, Är det politikerna, kommunanställda tjänstemän, allmännyttan, näringslivet eller kommuninvånarna? Vem är på uppdrag av vem?

En ödmjuk hållning genom hela processen bör väl vara A och O, dvs oavsett vem som är beställare och vilka som känner sig berörda!