Vanligaste bristerna vid asbestsanering:

  1. Otillräckligt undertryck i saneringsytrymme – partiklar sprids utanför
  2. Maskinell utrustning felaktigt installerad – dålig luftrening
  3. Andningsskydd används felaktigt eller inte alls – asbest dras ner i luftvägarna
  4. Brister i upphandling och praktisk kontroll.

Läs mer: Fusk med asbestsanering ökar

———————————————————————————————————–

Kommentar: Rubriken på länkad artikel korresponderar inte med punkterna ovan som anges som exempel i artikeln. Dessa indikerar snarast att det främst rör sig om grundläggande informations- och kompetensproblem – och inte så mycket om medvetet fusk.

Informations- och kompetensbehov:

1. Utförandet av saneringsutrymmet avseende täthet och upprättande av tryckförhållanden.

2. Inställningar i maskinell utrustning.

3. Kunskap om olika andningskydd och dessa användning – samt om varför de skall användas!

4. Rutiner och kompetens vid upphandling, inkl hantering av Lou(?)

Kanske finns också brister i kunskapen om asbest och dess ”farlighet” och hur man undviker att skada sig själv och andra?

———————————————————————————————————-

En tanke:

Om varje person som arbetar i ett ombyggnadsprojekt har kunskap om asbest (och andra farliga ämnen, t ex mögel, kvartsdamm och PCB) har denne bättre möjlighet att skydda sig själv, undvika onödiga risker samt att säga ifrån om han/hon upptäcker något misstänkt material under arbetets gång. Eller hur?