Resultat från projektet BETSI Boverket 2010 och denna rapport ger bland annat
en grundlig(!) överblick över byggnadsbeståndets status fördelat på småhus, flerbostadshus och lokaler.

Skador och bristande underhåll som behöver åtgärdas framöver:

Grund: grundkonstruktion och stomme, t ex sprickor i
källarväggar, fukt i oinredda källare

Installationer: el/värme/ventilation/vatten/avlopp, t ex
ventilationssystem och radiatorer

Fönster: fönster/dörrar,

Våtrum: bl a byte av badkar och handfat

Ytterväggar: fasad/fasadkompletteringar och balkonger, ommålning

Yttertak: tak utvändigt och vind, bl a mindre läckage

Invändiga ytskikt: invändiga
ytskikt/snickerier/inredning/trappor/

Rapporten är späckad med information om byggnaders och byggdelars status, inomhusluft, fuktskador samt vad som åtgärdats under senare år. Tabeller samlade i bilaga 2 kan läsas kors och tvärs…

Här kommer ett par exempel, en bråkdel av innehållet (Källa: Boverket):