Det behövs utrymmen för upplag, bearbetning och tillverkning, avfall samt bodar, vilket kanske inte är det största problemet i just miljonprogramsområden där utemilljön kan vara väl tilltagen.

Det är nog de manuella momenten och ergonomin som är ett större problem:

För projekt med utvändiga arbeten, t ex fasad, tak och fönster används byggnadsställningar, arbetsplattformar och/eller andra anordningar för transport av arbetare, verktyg och material:

Genom att hantera så mycket som möjligt av arbetena och materialen utifrån minimeras störningarna för de boende.

Kostnaden för hyra och montage av byggnadsställning och lyftanordningar kan bli relativt hög och begränsas genom noggrann planering och val av för projektet lämpliga anordningar.

I möjligaste mån samordnas så många utvändiga arbeten som möjligt när väl en byggnadsställning är monterad.

Fler exempel på logistik:

Invändig logistik med hiss

Invändig logistik – utan hiss